polski česky deutsch english

KONTAKT


Polski Zespół Śpiewaczy HUTNIK
Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z.s.
nám. Svobody 526
739 61 Třinec
Czech republic

prezes:
Anna Kornuta
Konská 80
739 61 Třinec
telefon: + 420 733 381 670
email: pzs.hutnik@seznam.cz


Od listopadu 2015 do czerwca 2017 roku była kierownikiem artystycznym i dyrygentem Polskiego Zespołu Śpiewaczego „Hutnik”


Anna Ostrowska

 

 

Jest absolwentką Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Bielsku - Białej na kierunku Rytmika. Ukończyła z wyróżnieniem studia na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na kierunkach: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w klasie dyrygentury prof. Aleksandry Paszek - Trefon oraz Kompozycja i teoria muzyki, specjalność: Rytmika i przedmioty teoretyczno-muzyczne.


Od 2011 rokujest dyrygentem Chóru Męskiego HARFA działającego przy Miejskim Domu Kultury w Bielsku - Białej. Od 2011 roku współpracuje jako dyrygent z Chórem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, przygotowując projekty wokalne oraz wokalno-instrumentalne, których zwieńczeniem były koncerty w kraju jak i za granicą. Od 2012 roku jest pracownikiem tejże uczeni na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadząc zajęcia z przedmiotów: Dyrygentura oraz Czytanie partytur ze studentami studiów stacjonarnych I stopnia.


Jest aktywnym pedagogiem o bogatej działalności dydaktycznej na niemalże wszystkich poziomach edukacyjnych. Prowadzi zajęcia Rytmiki w placówkach przedszkolnych, jest nauczycielem w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki, w Szkole Podstawowej nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku - Białej, Diecezjalnej Szkole Organistowskiej - Szkole Muzycznej II stopnia w Bielsku- Białej. Swoją pasję pedagogiczną i chórmistrzowską pogłębia nadal na licznych kursach i warsztatach organizowanych w kraju i zagranicą. Jest także współorganizatorem i jurorem Śląskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia, jak również jurorem w Komorowickim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek oraz Przeglądzie Piosenki RETRO organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Bielsku – Białej, Dom Kultury w Komorowicach.


Różnorodność zespołów, z którymi miała możliwość współpracować była determinantą szerokiego spektrum zainteresowań dyscypliną wokalną i chórmistrzowską. Fascynuje ją aspekt wokalny fenomenu głosu ludzkiego, bowiem w połączeniu z innymi głosami może on stworzyć wielobarwne opowieści muzyczne wypływające z chęci wspólnego muzykowania, które mają wykonawcom przynosić radość, niezwykłą przyjemność i niezapomniane muzyczne przeżycia.

© Copyright 2010 PZŚ HUTNIK stránky od allegro2.cz