polski česky polski english

KONTAKT


Polski Zespół Śpiewaczy HUTNIK
Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z.s.
nám. Svobody 526
739 61 Třinec
Czech republic

prezes:
Anna Kornuta
Konská 80
739 61 Třinec
telefon: + 420 733 381 670
email: pzs.hutnik@seznam.cz

dyrygent:
Cezary Drzewiecki
telefon: + 48 609 538 505
email: cezarydrzewiecki@poczta.onet.pl


Po osmileté přestávce je od ledna 2007 uměleckým vedoucím a dirigentem opět pan

Cezary Drzewiecki.

 

 

Narodil se v Katovicích v Polsku. Tamtéž absolvoval Hudební lyceum Karola Szymanovského a poté zahájil studium na pobočce  Slezské univerzity v Těšíně, obor pedagogicko-umělecký. Všestranné hudební zájmy a snaha po zdokonalování svých dovedností a vědomostí způsobily, že studoval několik oborů na vysokých školách - dirigování na Hudební akademii Feliksa Nowowiejského v Bydgoszczi, klavír na Hudební akademii Karola Lipińského ve Vratislavi, řízení kulturně-osvětových středisek na Hudební akademii ve Vratislavi.

 

Od roku 1982 žije ve Visle a působí zde od roku 1989 v několika řídicích a dirigentských funkcích. V současné době je ředitelem pobočky Státní hudební školy I. stupně ve Visle, tuto funkci zastává od založení této školy v roce 1993.

 

Jeho dirigentské začátky spadají do doby jeho studií na pobočce Slezské univerzity v Těšíně, kde jeho první kroky vedla prof. Halina Goniewicz-Urbaś, současně byl druhým dirigentem vysokoškolského sboru "Harmonia". Poté studoval dirigenturu ve třídě prof. Stanisława Krukowskiego a prof. Henryka Blachy. Svoje dirigentské

znalosti  zdokonaloval rovněž mimo jiné u prof. Jerzego Zabłockého, prof. Stefana Stuligrosze, P. dr. Zdzisława Bernata, prof. Józefa Świdera, prof. Krystyny Domańskiej-Maćkowiak, prof. Janusza Dzięcioła.

 

Dirigentská kariéra byla v letech 1985 až 1998 spjata i s Polským pěveckým souborem "Hutnik" z Třince, s nímž vykonal více než 150 koncertů v 10 zemích Evropské unie a ve Švýcarsku. Spolu nahráli i řadu pořadů pro rozhlas a televizi v Polsku, České republice a Rakousku, a také tř iCD: "Znasz-li ten kraj", "Tu jest mój dom"a "Słysze z nieba muzykę". Ve svém oboru je nositelem mnohých polských i českých vyznamenání.

© Copyright 2010 PZŚ HUTNIK stránky od allegro2.cz