polski česky deutsch english

KONTAKT


Polski Zespół Śpiewaczy HUTNIK
Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z.s.
nám. Svobody 526
739 61 Třinec
Czech republic

prezes:
Anna Kornuta
Konská 80
739 61 Třinec
telefon: + 420 733 381 670
email: pzs.hutnik@seznam.cz


Cezary Drzewiecki

 

 

Urodził się w Katowicach, gdzie ukończył Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego. Wszechstronne zainteresowania muzyczne i chęć doskonalenia się sprawiły, że zdobywał swoją wiedzę i umiejętności na kilku kierunkach studiów wyższych.

Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie gdzie studiował na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym.

 

W Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ukończył podyplomowo dyrygenturę chóralną, a w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – fortepian na Wydziale Instrumentalnym. Ponadto ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Placówkami Oświatowymi i Kulturalnymi – we Wrocławskiej Akademii Muzycznej.

 

Od 1982 r. jest mieszkańcem Wisły, gdzie od 1989 r. pełni różne funkcje kierownicze i dyrektorskie. Aktualnie jest kierownikiem Filii Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wiśle, którą to funkcje pełni od momentu założenia Szkoły w 1993 r.

Pierwsze kroki jako dyrygent chóru stawiał u boku prof. Haliny Goniewicz-Urbaś, będąc jeszcze studentem Filii UŚ w Cieszynie a jednocześnie II dyrygentem Akademickiego Chóru „Harmonia”. Następnie studiował dyrygenturę chóralną w klasie prof. Stanisława Krukowskiego i prof. Henryka Blachy. Ponadto swoją wiedzę na temat prowadzenia chórów zdobywał m. in. od prof. Jerzego Zabłockiego, prof. Stefana Stuligrosza, ks. dr Zdzisława Bernata, prof. Józefa Świdra, prof. Krystyny Domańskiej-Maćkowiak, prof. Janusza Dzięcioła.

 

Z Polskim Zespołem Śpiewaczym „Hutnik” jako kierownik artystyczny i dyrygent w latach 1985 – 1998 dał ponad 150 koncertów w 10 krajach Unii Europejskiej i Szwajcarii. Dokonał szeregu nagrań dla radia i telewizji polskiej, czeskiej, austriackiej. Nagrał trzy płyty: „Znasz-li ten kraj”, „Tu jest mój dom”i "Słysze z nieba muzykę". Za swoją dotychczasową działalność zarówno w Wiśle jak i w Trzyńcu otrzymał najwyższe odznaczenia resortowe.

© Copyright 2010 PZŚ HUTNIK stránky od allegro2.cz