polski česky polski english

KONTAKT


Polski Zespół Śpiewaczy HUTNIK
Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z.s.
nám. Svobody 526
739 61 Třinec
Czech republic

vedoucí souboru:
Anna Kornuta
Konská 80
739 61 Třinec
telefon: + 420 733 381 670
email: pzs.hutnik@seznam.cz

Polský pěvecký sbor „HUTNIK“ vznikl v roce 1954. Patří mezi nejaktivnější pěvecké sbory v Třinci a regionu a působí při "Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z.s.“, které sdružuje rúzné umělecké a zájmové kolektivy.

Svými koncerty u nás i v zahraničí přispívá ke sbližování kultur národů a národností. V současnosti má sbor kolem 35 členů. Sbor koncertoval ve 20 zemích Evropy. Zejména po roce 1989 se rozšířila jeho činnost o úspěšnou reprezentaci na koncertech v Anglii, Finsku, Francii, Holandsku, Itálii, Německu, Rakousku, Švýcarsku, Švédsku a také v Polsku, Lotyšsku a Litvě.

 

Místní a také odborný tisk hodnotil velmi příznivě koncerty v Berlíně, Bratislavě, Budapešti, Helsinkách, Londýně, Římě, Praze, Varšavě, Vilniusu a Vídni. Na XI. Světovém festivalu polských sborů v Košalině v roce 2003 získal nejvyšší ocenění ze 12 souborů sedmi zemí světa. Získal dále řadu ocenění na pěveckých soutěžích u nás a v Polsku.

 

Koncerty pěveckého sboru „HUTNIK“ vysílaly televizní a rozhlasové stanice v Polsku, Rakousku, Jugoslávii a u nás. Zúčastnil se Sjezdu slovanských sborů v Katovicích, kde umělecká porota jeho vystoupení zhodnotila jako významnou reprezentaci polské a české regionální amatérské kultury.

 

 

© Copyright 2010 PZŚ HUTNIK stránky od allegro2.cz