polski česky polski english

KONTAKT


Polski Zespół Śpiewaczy HUTNIK
Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z.s.
nám. Svobody 526
739 61 Třinec
Czech republic

prezes:
Anna Kornuta
Konská 80
739 61 Třinec
telefon: + 420 733 381 670
email: pzs.hutnik@seznam.cz

"HUTNIK"  w prasie 

13.12.2019


Popołudnie w konzulacie pod znakiem odznaczeń i kolęd

 

8.7.2019


PZŚ Hutnik koncertował w Budapeszcie

 

28.6.2019


65-letni PZŚ Hutnik nie wybiera się na emeryturę

 

25.6.2019


Rozdają dobrą jakość i radość

 

Miasto - Tygodnik Koszaliński Nr 29 (276) 17.7 - 23.7.2015
Święto polonijnej pieśn

 

PZŚ HUTNIK - 100-lecie Pawła Kalety

 

PZŚ HUTNIK - 100-lecie Pawła Kalety

 

Reklama w trzynieckjej kabelowej TV

 

 

Świąteczny koncert „Hutnika”

 

 

PZŚ HUTNIK koncertował w Ostrawie


 

PZŚ HUTNIK koncertował na zaproszenie Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie

 

Koncert Inauguracyjny XXII Międzynarodowej Dekady Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Polskim Cieszynie


 

Koncert Inauguracyjny XXII Międzynarodowej Dekady Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej w Cieszynie

 

 

Nagroda im. Stanisława Moniuszki dla dyrygenta Cezarego Drzewieckiego na Trojoku Śląskim w Opawie

 

Nagroda im. Stanisława Moniuszki dla dyrygenta Cezarego Drzewieckiego na Trojoku Śląskim w Opawie

 

cały artykuł ...


cały artykuł ...

 

cały artykuł ...

 

cały artykuł...

© Copyright 2010 PZŚ HUTNIK stránky od allegro2.cz