polski česky deutsch english

KONTAKT


Polski Zespół Śpiewaczy HUTNIK
Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z.s.
nám. Svobody 526
739 61 Třinec
Czech republic

prezes:
Anna Kornuta
Konská 80
739 61 Třinec
telefon: + 420 733 381 670
email: pzs.hutnik@seznam.cz


Od roku 1968 do roku 2010 był prezesem i kierownikiem organizacyjnym Polskiego Zespołu Śpiewaczego „Hutnik”


Jan Hławiczka

 

 

*3.2.1938 +28.1.2018


Członkiem Polskiego Zespołu Śpiewaczego „Hutnik” został w roku 1958, jego kierownikiem organizacyjnym był od 1969 roku przez 40 lat. Wkład jego pracy w kierowaniu PZŚ Hutnik zaowocował wyjazdami i koncertami w najszacowniejszych salach koncertowych w kraju i w 20 krajach Europy, nagraniem trzech płyt kompaktowych, na które zdobył środki, a także przyczynił się do stabilizacji i podnoszenia poziomu chóru oraz zdobycia przez Hutnik wielu cennych nagród na konkursach i festiwalach chóralnych.


Jan Hławiczka miał swój wkład również w akcesie chórów polskich do Unii Chórów Czeskich oraz do Zagranicznego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz w usamodzielnieniu się Zrzeszenia Śpiewaczo-Muzycznego, którym kierował przez czternaście lat, później był członkiem jego Komisji Rewizyjnej. Ponadto współpracował przy organizacji piętnastu edycji ,,Trojoka Śląskiego”, był członkiem Kapituły nagrody „Srebrne Spinki” udzielanej przez Konsulat Generalny w Ostrawie oraz członkiem Kapituły Międzynarodowej Nagrody im. St. Moniuszki w Katowicach.


Wielokrotnie odznaczany, na przykład Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, Złotą Odznaką Honorową z Brylantem PZChiO czy Złotą Odznaką za Zasługi PZKO.

© Copyright 2010 PZŚ HUTNIK stránky od allegro2.cz