polskičesky polskienglish

KONTAKT


Polski Zespół Śpiewaczy HUTNIK
Sdružení uměleckých a zájmových aktivit Třinec, z.s.
nám. Svobody 526
739 61 Třinec
Czech republic

prezes:
Anna Kornuta
Konská 80
739 61 Třinec
telefon: + 420 733 381 670
email: pzs.hutnik@seznam.cz

Wspierają nas - Podporují nás
Statutární město Třinec

Statutární město Třinec
Ministerstvo kultury České republiky


Ministerstvo kultury České republiky
Stowarzyszeie "Wspólnota Polska"Stowarzyszeie "Wspólnota Polska"

Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik otrzymał dofinansowanie ze środków Kancelarii Rady Ministrów w ramach konkursu  Polonia i Polacy za granicą 2023 na projekt ,,Wsparcie działalności Polskiego Zespołu Śpiewaczego Hutnik w Trzyńcu w Republice Czeskiej " w wysokości 15 000 PLN. Całkowita wartość zadania publicznego 15 000 PLN.

Zespół Hutnik działa w Trzyńcu 69 lat i aby utrzymać swoją zdolność organizacyjną i koncertową potrzebuje wsparcia finansowego na pokrycie kosztów sali prób, wynagrodzenia dyrygenta i akompaniatora. Umożliwi to Zespołowi w utrzymaniu aktywności koncertowej i promocji polskości w kraju zamieszkania.Fundusz rozwoju Zaolzia


Kongres Polaków w Republice Czeskiej   
Unie českých pěveckých sborů 

Unie českých pěveckých sborůMoravskoslezský krajOSA

Ochranný svaz autorskýMoravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj


© Copyright 2010 PZŚ HUTNIK stránky od allegro2.cz